01.05.2022 - 30.09.2022

Velkommen til Ti på Topp Fauske 2022

Bli med!

11080

Registrerte turer

690

Registrerte deltakere

16

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 Buviknakken 465
2 Finneidvarden 852
3 Grønåstinden/Vestre Rishaugfjellet 183
4 Harlifjellet 584
5 Mollyhytta 381

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
Buviknakken 373 m 465
Finneidvarden 490 m 852
Grønåstinden/Vestre Rishaugfjellet 818 m 183
Harlifjellet 435 m 584
Mollyhytta 330 m 381
Muorkihytta - Sulis - bonustur 2 730 m 100
Oksskarfjellet i Valnesfjord - bonustur 1 470 m 260
Preikstolen via Tuva og Storskarfjellet 360 m 619
Rulengvannet 1700
Skoffedalsvannet 525 m 108
Solvågtinden 1559 m 77
Steinhytta 390 m 909
Storlivarden 200 m 901
Storskarfjellet 480 m 1509
Svarthammaren 320 m 303
Tokdalen 288 m 304
Tuvatoppen 361 m 1825
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.