01.05.2022 - 30.09.2022

Velkommen til Ti på Topp Fauske 2022

Bli med!

8072

Registrerte turer

688

Registrerte deltakere

12

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 Buviknakken 391
2 Finneidvarden 655
3 Grønåstinden/Vestre Rishaugfjellet 124
4 Harlifjellet 439
5 Mollyhytta 289

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
Buviknakken 373 m 391
Finneidvarden 490 m 655
Grønåstinden/Vestre Rishaugfjellet 818 m 124
Harlifjellet 435 m 439
Mollyhytta 330 m 289
Muorkihytta - Sulis - bonustur 2 730 m 39
Oksskarfjellet i Valnesfjord - bonustur 1 470 m 183
Preikstolen via Tuva og Storskarfjellet 360 m 410
Rulengvannet 1167
Skoffedalsvannet 525 m 72
Solvågtinden 1559 m 27
Steinhytta 390 m 631
Storlivarden 200 m 745
Storskarfjellet 480 m 1089
Svarthammaren 320 m 254
Tokdalen 288 m 213
Tuvatoppen 361 m 1344
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.